DEBATT

Cilla Benkö: Vi kan inte tillåta straffrihet för attacker mot journalister

Var fjärde dag dödas en journalist. I nio fall av tio går den skyldige fri.
Den 2 november är utlyst av FN till International Day to End Impunity for Crimes against Journalists. Varje attack mot en journalist är ett angrepp på vår demokrati, skriver Sveriges Radios vd Cilla Benkö på Medieormen idag.

Debatt: Detta är ett debattinlägg med syfte att påverka. Åsikterna är skribentens egna, inte Sveriges Radios.

English

Idag, 2 november, är den av FN proklamerade The International Day to End Impunity for Crimes against Journalists, en dag då det uppmärksammas att det fortfarande går att åtnjuta straffrihet för att mörda en journalist. Enligt siffror från UNESCO dödades 930 journalister mellan 2006 och 2016. Det innebär att det var fjärde dag riktades en attack mot en journalist med dödlig utgång.

Även 2017 följer samma våldsamma mönster. I januari dödas två journalister i ett bombdåd i Afghanistan. I maj hittades en prisbelönt journalist som inriktat sig på granskningar av den organiserade brottsligheten ihjälskjuten i Mexiko. Och för bara en vecka sedan dödades en radiojournalist i Filippinerna, ett dåd som kopplas till den granskning av en politisk korruptionshärva som journalisten höll på med.

Dessvärre visar statistiken också att förövarna i nio fall av tio går fria. Det är mycket allvarligt eftersom det sänder signaler till omgivningen att det är i princip riskfritt att attackera journalister. Om vi vill ha ett fritt och öppet samhälle kan inte detta få fortsätta. Ett mord på en journalist är en attack mot det fria ordet och ytterst mot demokratin.
   Afghanistan, Mexiko, Yemen, Irak och Syrien är de länder där flest journalister dödades under 2016. Det är länder som ligger långt från oss i Sverige. Men det innebär inte att vi kan skjuta problemen bort från oss.

Vi måste fortsätta uppmärksamma de brott som pågår. Sverige bör också agera i de internationella forum där vi är representerade och utöva påtryckning mot länder där mördare tillåts gå fria.
    För de journalister som arbetar i konfliktområden, ibland med stora personliga risker, måste vi säkerställa att de får så bra och säkra förutsättningar att göra sitt jobb som vi bara kan. Att vi tillsammans med en rad ledande medieföretag tidigare i år enades om en gemensam avsiktsförklaring om ett antal åtgärder som ska stärka säkerheten för medarbetare och uppdragstagare är en markering att vi tar frågan på högsta allvar.

Vi kommer att fortsätta jobba tillsammans kring dessa frågor.
   Sedan får vi inte heller glömma att vi i Sverige upplever allt fler hot och trakasserier mot journalister. En nyligen genomförd undersökning av Göteborgs universitet på uppdrag av regeringen visar att var fjärde journalist utsattes för hot eller trakasserier förra året. Det är en oacceptabelt hög nivå. Den handlingsplan som regeringen antagit, där bland annat Fojo fått i uppdrag att förebygga och hantera hot mot journalister, är steg i rätt riktning. Men mer behöver göras.

Idag sätter vi straffriheten för dåd mot journalister i fokus. Men dagligen lever journalister runt om i världen med hot och risk för att bli dödade – bara för att de gör sitt jobb. Vi får aldrig sluta uppmärksamma denna fråga – risken är annars att vi lämnar fritt spelrum åt de krafter som vill tysta kritiska och granskande röster.