Festivaler i Umeå ska bli bättre på mångfald

2:43 min

Festivalerna i Umeå som får kommunalt bidrag måste bli bättre på att samarbeta och att nå en ny publik genom att satsa mer på mångfald.

I går klubbade kulturnämnden i Umeå igenom en rapport med slutsatser från en festivalutredning. Den handlar om att festivalerna ska bli bättre på att samverka, finnas på fler platser och locka en publik med större mångfald.

Det positiva som rapporten lyfter fram är att Umeå har en stor bredd och mångfald med mer än tio festivaler under året, och en variation på innehåll. Tomas Wennström (S) är ordförande i kulturnämnden.

– Det är väldigt bra festivaler. Vi har nått väldigt långt när det gäller jämställdheten. Men så ser vi ju andra områden som handlar om mångfald och tillgänglighet att det är en ganska enhetlig publik. Och hur når vi då andra och ökar tillgängligheten? 

Kulturnämnden vill se en tydligare uppföljning av hur arbetet med att nå en bredare mångfald omsätts i praktiken. Tomas Wennström menar dock att de inte kommer ställa några tydliga krav på festivalerna utan att de kommer fortsätta att hålla dialog. Han upplever också att utredningen är en kritik mot kulturnämnden som de måste ta till sig.

– De verktyg vi använt oss av när det gäller jämställdheten på festivalerna kanske vi kan använda på andra områden, men genom att låta festivalerna själva svara på hur de jobbar för att öka tillgängligheten och mångfalden, säger han.

Låta festivalerna synas utanför centrum
I 2017-års budget finns 13 kulturfestivaler som får årligt stöd via kulturnämnden. Totalt handlar stödet om 6 630 000 kronor och motsvarar ungefär 40% av de sökbara resurser som står till nämndens förfogande. I utredningen har 10 festivaler ingått. Jazzfestivalen, MADE, Littfest, Samisk vecka, Umefolk, Visfestival Holmön, Umeå europeiska filmfestival, Umeå Pridefestival och Umeå Open.

Ett förslag som kulturnämnden kommer med är att flytta delar av festivalerna till stadsdelarna för att på så sätt underlätta för nya målgrupper. Det är något som festivalen Umeå Open har testat genom att för några år sedan, ha ett evenemang på Ersboda i Umeå.

Nils Andrén är producent på kulturförening Humlan som arrangerar Open och han menar att problemet kan vara att hitta bra lokaler utanför centrala stan.

– Vi tycker att centrum ska vara tillgängligt för alla och sen skapa en närvaro i hela kommunen, men vi hoppas att Umeå centrum ska vara en plats där alla kan ta del av kultur.

Nils Andrén menar att det inte är nytt att fokusera på mångfald men att det är positivt att kommunen ställer krav. Men att som festival är man en liten del av det och att mycket handlar om samhället i stort, vad man gör för till exempel de nyanlända.

– I slutändan handlar det ju om att få vara en del av samhället och att ha den stabliteten att kunna välja och skapa själv. De ska kunna känna att de äger en konsert på Idunteatern på samma sätt som någon som har släkt i Vännäs.