Sveriges första feministiska klezmerfestival invigs idag

2:58 min

Syftet Klezmer Queens, som festivalen heter, är att lyfta fram svenska och internationella, kvinnliga musiker verksamma inom den judiska folkmusikgenren klezmer.

Festivalen bjuder på en konsert i Göteborg och tre i Stockholm. Utöver det blir det filmvisning, dans workshops och seminarier om jämställdhet.

Duon Ida&Louise står för en av konserterna, förställningen "Shtoltse  lider". Den bygger på dikter på jiddisch skrivna av 5 kvinnliga poeter från Östeuropa som var verksamma efter andra världskrigets slut. Ida Gillner, och Louise Vase har tonsatt dikterna och framför dem imorgon kväll på Musikhögskolan i Stockholm.

Symboliken är väldigt tydlig i dikterna

Återkommande teman i dikterna är frigörelse, längtan och förbjudna begär, berättar Louise Vase.

– Det här med det erotiska var en stor grej för de här kvinnorna. Särskilt för diktaren Celia Dropkin som har skrivit en dikt om att vara en cirkusdam som rör sig mellan dolkar. Symboliken är väldigt tydlig i just den dikten och får en att tänka på hur det var att vara jude och kvinna under mitten av 1900-talet.

Festivalen kallas för feministisk eftersom den vill lyfta fram kvinnliga instrumentalister inom en annars mansdominerad genre. För Ida och Louise så har det inte varit några problem att hitta kvinnliga förebilder inom klezmermusiken eller att ta själva plats som musiker. Men Ida Gillner tycker ändå att festivalen är ett viktigt initiativ. 

– Det är skillnad på ett individuellt perspektiv och ett större perspektiv. Som en strukturell fråga tror jag att det ser likadant ut inom hela musikbranschen.  Att om man tittar på de kända namnen som finns i historien så är det män. Och det här tänker jag handlar om förebilder. Så länge det är väldigt obalanserat så har de här initiativen en betydelse, för de presenterar kvinnliga förebilder. 

De kända namnen som finns i historien är män

Det duon hoppas med just sin föreställning är att nå ut till fler än de som redan är insatta i den judiska kulturtraditionen, säger Ida Gillner.

– Det vi håller på med är ju inte alls klezmer egentligen, utan det är ju helt ny tonsatt musik. Men det är en del av jiddisch-kulturen precis som klezmer. Jag tycker att den  här festivalen är ett fantastiskt initiativ som inte bara lyfter musiken utan också det som kommer runtomkring, med till exempel dans som är en så naturlig del av musiken.

Klezmer Queens invigs med konsert av London Klezmer Quartet ikväll på Musikens hus i Göteborg. Festivalen arrangeras av Svenska klezmerföreningen och Vargkatt produktion.