Teckomatorp

170 miljoner till fortsatt sanering

Länsstyrelsen i Skåne får 170 miljoner kronor i statligt bidrag från Naturvårdsverket för att fortsätta sanera området runt BT Kemis gamla fabrik i Teckomatorp i Svalövs kommun.

Området bedöms vara en risk för miljön och människors hälsa och saneringar har gjorts i omgångar sedan verksamheten upphörde på 1970-talet.

Norra området blev färdigsanerat 2011 och de nu beviljade bidragen ska användas för fortsatt sanering av den södra delen.

På det södra delområdet låg BT Kemis fabrik under åren 1964-1977. Marken där förorenades kraftigt av stora mängder giftiga ämnen från tillverkning och lagring av växtbekämpningsmedel.

– Dessa ämnen finns fortfarande kvar i marken. BT Kemi-området har fått högsta riskklass och är placerat som nummer ett i Skåne läns prioriteringslista över de ur risksynpunkt allvarligaste objekten, säger Ingela Hiltula, biträdande chef Samhällsavdelningen Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Själva grävarbetet i området väntas genomföras under en tvåårsperiod 2020 till 2021.