Nu ska antalet värnpliktiga bli fler

1:18 min

Regeringen vill öka antalet värnpliktiga från 4 000 per år till 5 000. Enligt försvarsminister Peter Hultqvist handlar det om att långsiktigt säkra personalfrågan och därmed försvarsförmågan.

– Vi behöver fler soldater i förbanden. Har man en bredare organisation med mer personal så har man en större uthållighet, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Uppdraget till försvaret är att utreda möjligheten att ta emot fler värnpliktiga än de 4000 som ska börja kallas in från årsskiftet.

En av orsakerna är att försvaret har svårt att rekrytera yrkesofficerare och med en större bas av värnpliktiga hoppas försvarsministern att den rekryteringen ska underlättas.

Det ställer krav på att försvaret omorganiserar sig, och Officersförbundet påtalar att fler värnpliktiga också innebär att man måste anställa fler officerare.

Dessutom kan det försämra försvarskapaciteten  om stora delar av försvaret är upptaget med att utbilda rekryter.

– Det är helt naturligt att om stora delar av officerskåren är upptagen med utbildning så blir det mindre tid för egen träning, säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet.