Forskare: Sexuella trakasserier normaliseras i skolor

2:06 min

Sexuella trakasserier normaliseras i många svenska skolor. Det hävdar en av Sveriges främsta experter på ämnet i en ny artikel.

– Om man ser till tjejer som gått igenom grundskola och gymnasium så finns det förmodligen inte en enda tjej som inte antingen har varit utsatt eller sett andra blivit utsatta, säger Katja Gillander Godin, professor i folkhälsovetenskap.

l en ny artikel i den vetenskapliga tidskriften Gender and Education beskriver Katja Gillander Gådin ett fall där en kvinnlig gymnasieelev under en längre tid utsattes för sexuella trakasserier av en annan elev.

Trots att flickan flera gånger klagade hos rektor och lärare så fortsatte kränkningarna. Pojkens beteende ursäktades med att han var omogen och flickan erbjöds samtal med kurator.

Enligt artikeln var det bland annat okunskap om sexuella trakasserier och brist på förebyggande arbete som gjorde att skolpersonalen inte ingrep som de borde ha gjort.

Flickan anmälde till slut kommunen och fick rätt i domstol.

Enligt Katja Gillander Gådin, som forskat i ämnet i 20 år, är det vanligt att sexuella trakasserier på det här sättet normaliseras på skolor, vilken kan få allvarliga konsekvenser.

I en studie från i fjol kunde hon tillsammans med andra forskare visa på en stark koppling mellan sexuella trakasserier och depressiva symptom bland unga.

– Det är ett tydligt samband mellan att vara utsatt för sexuella trakasserier och psykisk ohälsa, och särskilt för tjejer, depressiva symptom men också andra former av ohälsa, till exempel sämre självkänsla eller självskadebeteende, säger Katja Gillander Gådin.

– Att det får mer negativa konsekvenser för tjejer än för killar kan dels bero på att tjejer är utsatta för fler former av sexuella trakasserier och att de utsätts oftare än killar.

Enligt lag ska alla skolor arbeta för att förebygga sexuella trakasserier och ha tydliga rutiner för hur personalen ska agera.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har i uppdrag att tillse att skolorna lever upp till det. Carl Lind som är jurist på DO säger att det är vanligt att skolorna brister.

– Det är inte alltid som lärare ser och identifierar det som händer som kränkningar och sexuella trakasserier utan man tänker att det här är bara vanlig interaktion mellan eleverna. Och så ser man inte att det här är faktiskt fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier, säger Carl Lind.