Oppositionen oroad över dyrt luftvärnsköp

2:10 min

Flera oppositionspartier är oroade över att Sveriges kommande köp av nytt luftvärn kommer bli så dyrt att det tränger undan andra viktiga satsningar inom försvaret. Samtidigt som det nya luftvärnet inte kan skydda ett tillräckligt stort område.

– Vi behöver luftvärn men det får inte vara så att det här skjuter bort andra viktiga försvarssystem. Vi måste också se till att vi inte bara skyddar ett litet område utan att Sverige är stort och vi måste kunna skydda armén och vi måste kunna skydda vår huvudstad och annan viktig infrastruktur, säger Mikael Oscarsson är försvarspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.

– Vi behöver få ett bättre underlag innan Kristdemokraterna kan vara med och ge grönt ljus.

De borgerliga partierna och regeringen är överens om att Sverige behöver ett nytt luftvärn som kan skjuta ner flygplan och kryssningsrobotar, annars kan exempelvis Sveriges gripenplan förstöras redan på startbanan.

Ett sådant luftvärn är dyrt, tio till tolv miljarder kronor för ett första inköp har nämnts och inklusive drift och robotar så kommer kostnaderna bli än högre.

Försvarsmakten försöker nu enligt Ekots källor räkna på hur bra luftvärn man skulle få för exempelvis tio miljarder kronor då det som en person där säger handlar om "otroligt mycket pengar" och det även inom försvaret finns en rädsla att andra köp och verksamheter trängs undan.

Liberalernas Allan Widman är rädd att den övergripande budget som finns för att skaffa bland annat nya Gripenplan, ubåtar och nu luftvärn inte räcker. Han kräver mer information av regeringen.

– För mig är det helt främmande att riksdagen skulle anslå medel till ett projekt som vi inte vet vad det kostar eller vad det kommer att ge i form av effekt. Regeringen måste komma tillbaka till riksdagen och redovisa både innehåll och ekonomi i det här.

Blir köpet för dyrt så är risken att så lite utrustning köps in så att bara en liten del av Sverige kan skyddas och då skulle ett mindre, billigare luftvärnssystem med fler enheter kunna ge ett bredare skydd. Alternativt skulle exempelvis gripenplan kunna spridas ut på fler baser, menar Mikael Oscarsson.

Moderaternas Hans Wallmark anser att försvarsbudgeten måste höjas med flera miljarder kronor för att snabbt klara av ett köp av större luftvärnssystem.

– Projektet behövs men det får inte tränga ut andra viktiga saker. Därför måste mer pengar tillföras, säger Hans Wallmark.