Oro över neddragningar i assistansersättning

5:21 min

Fyrtio procent av de cirka 15 000 personer i Sverige som idag har rätt till assistansersättning kan få färre antal timmar utöver grundbehovet.

Detta efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen som säger att rätten till assistansersättning inte gäller för det som kallas "väntetid" och beredskap, utan bara för den tid då assistenten faktiskt utför själva sysslan.

En dom Försäkringskassan nu måste följa då dom gör sina bedömningar av assistansbehov i framtiden. 

Birgitta, som du hör i inslaget har en son med funktionshinder och är orolig över vad som kommer hända. Kommer sonen t.ex. kunna bo kvar i sin lägenhet eller åka buss? Båda kräver i dagsläget assistansbehov där det ofta blir "väntetid" mellan behoven av assistans.