Försäkringskassan och sjukpenningen

Sjuka drabbas – tre gånger fler nekas sjukpenning

2:59 min

Trots fem läkarintyg nekades dubbelt cancerdrabbade Anne-Christine Östman i Hallviken sjukpenning för sin utmattningsdepression.

– Man kan inte tvinga folk som är sjuka att gå till ett arbete de inte kan utföra, säger Anne-Christine Östman till P4 Jämtland.

Hon fick bröstcancer för några år sedan och genomgick en tuff behandling. Förra året fick hon cancer i det andra bröstet. Med hjälp av strålbehandlingar, operation och mediciner lyckades hon komma tillbaka ännu en gång.

Sedan början av det här året har hon arbetat som receptionist på hälsocentralerna i Backe och Strömsund. Men i början av sommaren gick det inte längre.

– Jag bröt ihop och grät. Under två veckor bara grät och sov jag.

Anne-Christines arbetsgivare sjukskrev henne. Från början trodde hon att det hade med cancern och medicineringen att göra. Men efter ett par läkarbesök konstaterades att hon drabbats av utbrändhet.

Men trots att hennes chef på hälsocentralen har stridit för henne och hon till slut hade fem läkarintyg fick Anne-Christine ändå avslag på sin ansökan om sjukpenning. 

Och hon är inte ensam. För fem år sedan avslogs 121 ansökningar i Jämtlands län. Förra året hade antalet avslag nästan tredubblats till 312 stycken

I början av förra året satte regeringen in ett åtgärdsprogram för att minska antalet sjukdagar. Fler handläggare anställdes på Försäkringskassan och bedömningarna skärptes. Något som nu märks i statistiken.

Först nu i oktober har Anne-Christine fått sjukskrivning beviljad - enbart på grund av att hon dragit på sig en lunginflammation. 

Månaderna utan sjukpenning har varit en ekonomisk kamp och Anne-Christine Östman tvingades ta av besparingar samt låna pengar av sin son.

– Jag har aldrig i mitt 60-åriga liv blivit så trampad på tårna och kränkt.

– Det här är en politisk fråga som gått helt åt fanders, säger Anne-Christine Östman.

 Försäkringskassan kommenterar inte enskilda ärenden. Men den ansvariga samordnaren säger till P4 Jämtland att handläggarna följer lagstiftningen och Socialstyrelsens riktlinjer.

 

Har du drabbats av Försäkringskassans skärpta regler? Mejla p4jamtland@sverigesradio.se