Mekanism i hjärnan förklarar hur vi hanterar jobbiga tankar

Brittiska forskare har studerat hur vår hjärna hanterar obehagliga tankar och sett att en mekanism i hippocampus har stor betydelse.

Om man är deprimerad, lider av posttraumatisk stress eller är drabbad av en psykossjukdom som schizofreni kan man uppleva att många obehagliga tankar håller i sig över en lång tid.

Just det har brittiska forskare studerat, och sett att en kemisk mekanism i hjärnan har en stark koppling till vår förmåga att undertrycka jobbiga tankar.

Mekanismen sker i hippocampus, den del av hjärnan som hanterar minnen och inlärning. Och det är nivåerna av den hämmande signalsubstansen gaba som styr hur vi hanterar obehagliga tankar.

Låga nivåer av gaba leder till att förmågan att förhindra jobbiga tankar minskar och kan leda till psykiska sjukdomar. 

Denna insikt skulle kunna leda till olika typer av behandlingar och läkemedel mot exempelvis ångest. 

Referens: Schmitz et al., Hippocampal GABA enables inhibitory control over unwanted thoughts, publicerad i Nature Communications den 3 november 2017, doi:10.1038/s41467-017-00956-z