USA-rapport: Människan bakom klimatförändring

2:24 min

Bevisen för att människan ligger bakom den globala uppvärmningen växer sig allt starkare. Det är slutsatsen i en amerikansk klimatrapport som går stick i stäv med den linje som ledande företrädare för Trumpregeringen driver.

I den 477 sidor tjocka regeringsrapporten sägs att det är "extremt troligt", det vill säga med 95 till 100 procents sannolikhet, att den globala uppvärmningen orsakats av människor, främst på grund av koldioxidutsläpp genom förbränning av kol, olja och naturgas.

Det finns inga övertygande alternativa förklaringar, heter det i rapporten sammanställd av ett 50-tal experter från bland andra miljöskyddsmyndigheten EPA och vädermyndigheten NOAA.

USA:s energiminister Rick Perry och EPA:s chef Scott Pruitt har båda uttryckt tvivel på att utsläpp av växthusgaser är den främsta orsaken till temperaturstegringen i världen. President Donald Trump själv har flera gånger kallat klimatförändringarna bluff och i juni meddelade han att USA tänker dra sig ur Parisavtalet om klimatet, eftersom det blir för kostsamt för landet.

Sedan 1900 har temperaturen på jorden, enligt rapporten, stigit med 1 grad Celsius och havsnivåerna ökat med 20 centimeter. Värmeböljor, skyfall och skogsbränder har därmed blivit vanligare.

En amerikansk klimatrapport ska lämnas till kongressen vart fjärde år.