Kärnkraft

Spangenbergs (C) kritik: Uselt engagemang i slutförvaret

2:19 min

Kommunstyrelsens ordförande i Östhammar Jacob Spangenberg (C) tycker att frågan om slutförvaret vilar tungt på en relativt liten kommun.

Ska slutförvaret för avfall från svenska kärnkraftverk placeras i Forsmark? Efter åratal av forskning och utredningar väntas ett viktigt besked före jul.

Beslutet om kärnavfallslagret ska fattas av regeringen. Från statens sida har det sagts att det är viktigt att de som bor i närheten kan acceptera ett slutförvar.

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C) tycker att frågan om slutförvaret vilar tungt på en relativt liten kommun.

– Jag tycker den nationella nivån borde vara mycket tydligare.

Vad skulle de kunna göra?

– De borde vara mer engagerade, de borde framförallt länka upp till den kommunala verkligheten om hur svårt och krävande det här arbetet är och visa förståelse och engagemang för det. Det tycker jag de varit rent ut sagt usla på, säger Jacob Spangenberg.

– Både partierna i riksdagen och regeringsföreträdare borde vara mycket mer engagerade.

I mars ska kommuninvånarna i Östhammar där Forsmark ligger, folkomrösta till vägledning för fullmäktige.

Det blir en rådgivande omröstning. Men inför beslutet om att tillåta anläggningen har Östhammars kommun vetorätt, liksom Oskarshamn, där SKB vill bygga anläggningen för inkapsling av det använda kärnbränslet.

Nyligen var Mark- och miljödomstolen på plats i Forsmark, för att se där kärnavfallsbolaget SKB vill placera slutförvaret av radioaktivt använt kärnbränsle. Domstolens besked väntas den 20 december.

Efter år av utredningar är inte alla i Östhammars kommun övertygade. Åsa Lindstrand är ordförande i den lokala gruppen OSS Opinionsgruppen Säkert slutförvar.

– Som det största problemet ser jag att man har bara utrett en enda plats. Det finns väldigt mycket frågor som fortfarande är obesvarade, säger hon.

Vad tänker du mest på?

– Att SKB lägger mest vikt vid barriärerna. Berget är inte så himla viktigt. Det verkar som man kan placera det i princip var som helst, bara man har barriärerna.

Med barriärer syftar Åsa Lindstrand på koppar och bentonitlera som ska omge kärnavfallet, innan det placeras på 500 meters djup, för att i minst 100 000 år hindra farlig strålning komma ut till omgivningen.

Berggrundens kvalitet var ett viktigt argument, när SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, år 2009 pekade ut Forsmark som den mest lämpliga platsen att slutförvara använt kärnbränsle.

 

12.40 i dag lördag sänds ett specialprogram i Sveriges Radio P1 om slutförvarsfrågan.