FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH SJUKPENNINGEN

Läkare kritisk mot Försäkringskassans hantering

0:51 min

Distriktsläkaren Olof Englund tycker att Försäkringskassans system är fyrkantigt och inte ser till hela människan.

Patienter som är förtvivlade över utebliven sjukpenning och växande frustration bland läkarna i takt med att antalet avslag från Försäkringskassan ökar, det vittnar distriktsläkare Olof Englund om.

– Tiden vi lägger på att komplettera sjukintyg borde användas till vård.

Den del som oftast behöver kompletteras tror Olof Englund är det som handlar om objektiva fynd, alltså symptom som är påtagliga vid vårdtillfället. Det är inte alla sjukdomar som har sådana objektiva symptom.

– Det gäller främst psykiska sjukdomar, det är enkelt om någon har brutit ett ben eller haltar, men när det gäller vissa saker får man helt enkelt lita på det patienten säger, menar Olof Englund.

Han ifrågasätter också om Försäkringskassan verkligen litar på de intyg som läkarna utfärdar om sina patienter. 

– Vi litar absolut på det som läkarna beskriver. Här är vi beroende av varandras kompetens. Vi måste respektera att vi har olika roller och olika uppdrag när det gäller rätten till sjukpenning, säger Karin Olsson är områdeschef för Försäkringskassans avdelning för sjukförsäkring.