Försäkringskassan och sjukpenningen

Försäkringskassan: Höjd kvalitet leder till färre sjukskrivna

8:30 min

En orsak till att många fler nekas sjukpenning är att Försäkringskassan höjt kvaliteten på sina utredningar. Det säger områdeschefen Karin Olsson.

 – Försäkringskassan har jobbat aktivt med att höja kvaliteten i utredningar, bedömningar och beslut senaste 1,5 åren. Och med det sagt har vi också minskat de regionala skillnaderna i beviljandet av sjukpenning.

Men vad beror de hårdare bedömningarna på?

– Jag skulle snarare säga att vi har bättre kvalitet i våra utredningar och beslut och det kan i vissa fall leda till att fler får avslag jämfört med tidigare. Men det är fortfarande så att de absolut allra flesta får sjukpenning när de söker det, säger Karin Olsson.

En av dem som är kritiskt till hur Försäkringskassan hanterar sjuka människor är läkaren Olof Englund i Östersund. Han tycker att det dels är ett väldigt fyrkantigt system när läkarna ska försöka skriva intyg som Försäkringskassan accepterar och dels att det tar mycket tid från läkare som borde användas till sjukvård i stället.

Många sjuka vittnar också om att de presenterat flera läkarintyg om sin sjukdom och oförmåga att arbeta, och ändå fått avslag på sin begäran om sjukpenning.

Frågan är om Försäkringskassan litar på läkarna och deras bedömningar?

– Vi litar absolut på det som läkarna beskriver. Här är vi beroende av varandras kompetens. Vi måste respektera att vi har olika roller och olika uppdrag när det gäller rätten till sjukpenning, säger Karin Olsson.

Enligt henne är det läkarna som gör den professionella bedömningen när det gäller att se av diagnoser och symptom och samtidigt kunna relatera dem till vad en person klarar av eller inte klarar av att göra.

– Sen när det intyget ska relatera till en sjukförsäkring, då kommer handläggarna med sin kompetens. Och då kan det finna andra perspektiv. Vårt uppdrag är att göra en försäkringsmässig bedömning. Om det blir ett nej trots intyg så betyder inte det att vi inte litar på läkarna, säger Karin Olsson.