Tufft jobb sanera giftigaste soptippen

1:30 min

Det blir en rejäl utmaning att nå målet med ett giftfritt Sverige, en del i arbetet är att sanera deponin i Hall i Södertälje. Det är den största och mest förorenade soptippen i kommunen.

I Södertälje kommun finns 16 stycken nedlagda deponier. Den största och den som bedöms som mest förorenad är Halldeponin. Den täcker en yta på runt 110 000 kvadratmeter. Miljökontoret i Södertälje kommun uppskattar att runt 50 000 kubikmeter hushållssopor ska ha slängts på tippen mellan 1950 och 1978.

Naturvårdsverket har bestämt att Sverige ska bli giftfritt år 2050. Ett delmål för att nå dit är att ta hand om nedlagda deponier, soptippar, senast till 2020 i de lägre riskklasserna.

Ett mål som kan bli svårt att nå.

– Utmaningen för mig blir att bli klar med det här 2020. Vi har fram till dess på oss att bli klara, säger Sabine Lundstedt på samhällsbyggnadskontoret i Södertälje kommun.

Hon ansvarar för själva projektet och har i dagarna inlett en upphandlingsprocess för att kunna hitta lämpliga konsulter som under ett års tid ska göra en grundlig och omfattande undersökning av området. 

Dessutom ska det finnas både bygg- och industriavfall som deponerats vid Halldeponin. Det finns misstankar om att det skulle kunna finnas tungmetaller och kemikalier som använts vid träimpregnering, samt arsenik och andra ämnen. Dessutom förekommer utsläpp av metangas. 

– Undersökningen ska komma igång i vecka tre och den beräknas ta ett år, säger Sabine Lundstedt.

Arbetet kan landa på allt mellan 11 miljoner och 110 miljoner kronor. Allt beror på hur pass förstörd och förorenad marken är och vad man hittar på tippen.