Boende kritiserar Försvarets rivningsplaner

2:05 min

Försvarsmakten och Fortifikationsverket vill riva tre gamla gårdar vid Tofta skjutfält, längs med länsväg 140. Boende i området vill stoppa planerna.

– Alla tre hus var bebodda och det lyste här om kvällarna. Den här ökande tomheten på landsbygden börjar bli väldigt drabbande för oss som bor här, säger Lars Lundström.

Det är tre slumrande små gotländska gårdar från 1800-talet och tidigt 1900-tal med tillhörande uthus som Försvarsmakten nu vill riva. Detta för att få bort grannfastigheter till Tofta skjutfält och därmed kunna bestämma mer över området.

Fortifikationsverket, som förra året köpte fastigheterna för 3,5 miljoner, har nu sökt om rivningslov.

Byggnaderna är inte skyddade som byggnadsminnen men området är av riksintresse för kulturmiljövård.

På två av gårdarna har Försvaret och polisen övat, och ett av husen har kommit till skada. Takpannor ligger på marken och fönster är igenbommade.

Boende i området har skrivit en debattartikel och kommer att överklaga om Region Gotland beslutar att gårdarna får rivas. De hoppas istället att det kommer lysa i husen igen.

– Vi tycker att man ska rusta husen och att det ska bo folk i dem. Det viktiga är att bevara landsbygden och säkra bostäder. Det är akut, säger Lars Lundström.

Fortverkets pressekreterare Johan Danielsson säger att de vill riva gårdarna, eftersom de ligger nära övningsfältet och boende kan störas.