Efter kritiken: Regnér föreslår ändring i LSS

2:25 min

Regeringen kommer att ändra lagen för att stoppa försämringen av assistansen till personer med funktionshinder.

Detta sedan försäkringskassan varnat för att en ny dom kan leda till att flera tusen förlorar en del av sin assistensersättning.

 – Från regeringens sida så har vi väldigt snabbt analyserat effekterna av den här domen och arbetar också med en lagändring i förhållande till den, säger Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

 Vad går lagändringen ut på?

 – Det här arbetet är inte klart även om vi verkligen skyndar oss, säger hon.

I dag får drygt 15 000 med funktionsnedsättning statlig ersättning för att ha en assistent. En dom från högsta förvaltningsdomstolen från juni gör att cirka 40 procent av dem kan få minskad ersättning.

Domen innebär nämligen att tid för att förbereda en insats, och väntetiderna mellan två insatser, inte längre räknas in i behoven som ger rätt till ersättning.

Försäkringskassan varnade förra veckan om att uppemot 6 000 personer kan få minskad ersättning med den nya domen. En dom som myndigheten måste rätta sig efter.

– Risken med effekten av den här domen är att människors liv blir väldigt splittrat, upphackat, att man kanske inte kan göra vissa aktiviteter och att man får träffa orimligt många människor som hjälper en. Vilket inte alls var tanken med de insatserna från början. Det finns i alla fall en risk för dem och det vill vi motverka med en lagändring, säger ministern.

Åsa Regnér kommer att presentera sitt förslag i december och hoppas att få lagändringen på plats till våren. Under tiden kommer den hårdare praxisen från Försäkringskassan sedan domen i juni att fortsätta.

– Regeringen kan varken lägga sig i domar, rättsprocesser eller myndighetsutövning.

Kristdemokraterna Emma Henriksson, ordförande i socialutskottet som har begärt en aktuell debatt i riksdagen, välkomnar beskedet från regeringen.

– Det är något som regeringen borde ha gjort för längesen. Vi har påpekat den här bristen i över ett år när vi har kunnat se att allt fler blir av med sitt stöd eller inte får det stöd de behöver.

Emma Henriksson säger att regeringen visst kan stoppa Försäkringskassans hårdare linje redan nu.

– Jag förstår regeringen tycker att de inte kan göra det utan att ändra lagen. Då är mitt besked att vi är beredda att snabbt hantera en sådan lagändring i riksdagen om det behövs, säger hon.