Ungdomar överger partipolitiken

De politiska ungdomsförbunden har förlorat tiotusentals medlemmar under de senaste tio åren.
Totalat handlar det om närmare 60.000 ungdomar som har lämnat förbunden sedan början av 90-talet. Det är en minskning med 55 procent. Det socialdemokratiska ungdomsförbundet,SSU, har halverats. Av liberala ungdomsförbundet återstår bara en dryg tiondel. Moderaternas och centerpartiets ungdomsförbund har vardera tappat över 70 procent av sina medlemmar medan kristdemokraternas ungdomsförbund har förlorat 30 procent. Ung Vänster har tappat 14 procent av sina medlemmar. Undantaget är Grön Ungdom som har lika många medlemmar idag som 1990.