Klimatmötet i Bonn

Koldioxidavskiljning – ett nödvändigt ont?

1:25 min

Att suga upp koldioxid från fossila kraftverk och industrier påstås vara nödvändigt för att nå klimatmålen. Ändå går utvecklingen mycket långsamt.

FN:s klimatpanel, IPCC, har tidigare pekat ut tekniken som kallas CCS som väldigt viktig.

– För 10-15 år sedan sade man att 2017 skulle vi ha ett hundratal storskaliga  projekt igång. Men så har det inte alls blivit. De projekt som planerades har lagts ner. Det visar på hur svårt det är att säga hur det ska se ut i framtiden, säger Mathias Fridahl, forskare vid Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet och analytiker på den liberala tankesmedjan Fores. 

Att fånga upp koldioxiden från rökgaserna på till exempel kolkraftverk och pumpa ner gasen under jord för slutförvaring, målades tidigare upp som en lösning för att få ner utsläppen av koldioxid.

Många projekt planerades men lades ner, helt enkelt för att det blev för dyrt. Dessutom är det svårt att få acceptans för att lagra koldioxiden i berggrunden.

Idag återstår endast ett par pilotprojekt och sådana som syftar till att utvinna mer fossila bränslen, genom att gasen som pumpas ner nämligen kan hjälpa till att trycka upp olja som annars är svår att utvinna.

Men tekniken att avskilja koldioxid, som kallas CCS, verkar ändå ha fått en renässans, i alla fall på diskussionsplanet. Det märks bland annat på det pågående klimatmötet i Bonn i Tyskland.

– Man ser mer och mer att det som för tio år sedan var en valmöjlighet mellan förnybart och CCS numera är en fråga om att vi måste ha både och. Fler och fler börjar se att det är ett nödvändigt ont, även om det är dyrbart och komplicerat, säger Mathias Fridahl, vid Linköpings universitet.