Forskare vill att fler björnar ska skjutas i renskötselområden

2:10 min

För att minska skador på renar bör fler björnar jagas i renskötselområden. Det föreslår forskare vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, i en ny rapport.

Bakgrunden till förslaget är den forskning som visat att björnar dödar betydligt fler renkalvar än vad som tidigare varit känt.

Forskare på Viltskadecenter vid SLU fick för fem år sen i uppdrag av den dåvarande regeringen att titta på om kalvning i hägn och områdesinriktad jakt kunde vara lämpliga åtgärder, berättigade till stöd.

Efter fyra års försök tillsammans med skogssamebyar i Gällivare kan forskarna nu konstatera att kalvning i hägn visserligen minskar antalet björndödade kalvar. Men istället blev renkalvarna lättare sjuka. Och metoden är dyr och arbetskrävande, säger forskaren Jens Frank.

– I de flesta områden kommer det inte vara en kostnadseffektiv åtgärd, säger Jens Frank.

Däremot kommer man i rapporten fram till att så kallad områdesinriktad jakt kan ha effekt. En sådan jakt innebär att alla björnar i kalvningsområdet och närliggande områden skjuts. Det skulle kunna innebära att honor med ungar, som i dag undantas från jakten, blir lovliga byten.

En sådan jakt skulle dessutom påverka hur många björnar som får skjutas i andra områden i länen. I Norrbotten till exempel, skulle 83 procent av björnarna tillhöra jakten i renskötselområdet, enligt rapporten.

Robert Franzén, vice ordförande i Svenska rovdjursföreningen och tidigare rovdjursexpert på Naturvårdsverket, menar att förslaget strider mot lagen.

– Det här med ren decimeringsjakt som det handlar om här, att man ska sänka björnstammen så totalt. Det ryms vad jag kan bedöma inte inom de undantagsregler som finns i vår lagstiftning.

Förslaget som forskarna lämnat till regeringen innebär också att samebyarna ska få ersättning efter hur många björnar som finns på markerna och inte som i dag, utifrån hur stor areal samebyn har.

Ett mer rättvist system, men kostsammare för staten enligt forskaren Jens Frank.

– I dag ersätter man bara en bråkdel av de faktiska skadorna.

För samebyar med stora problem med björn är både förslaget om ny ersättning och tankarna på områdesinriktad jakt efterlängtade, säger Benny Jonsson, ordförande i Idre sameby i norra Dalarna.

– Det är ju helt skamligt av Sverige att man säger att vi har råd att ha rovdjur, och så ska enskilda näringar stå för kostnaderna.