Kristianstad

Strandängarna i Vattenriket – en stor tjänst för ekosystemet

0:26 min

– Fantastiskt härligt.
Det är biosfärskoordinator Carina Wettermark spontana åsikt över det höga vattenståndet i Vattenriket.

Den senaste veckan har vi pratat mycket vatten. SMHI har varnat för högt vattenstånd i Öresund och nivån höjdes rejält vid kusten i västra Skåne och i Helsingborg. Det är regnet som är orsaken och i Hässleholm runt Finjasjön har det varit rejäla översvämningar. Precis som runt Helge å i Kristianstad.

– Översvämningarna har kommit lite tidigare. De brukar komma i februari-mars med snösmältningen, men nu har vi fått glädje av dem redan i november, säger Carina Wettermark, biosfärkoordinator.

Carina Wettermark förstår helt och hållet varför Christian IV anlade en stad just här i detta vattenrike.

– Vattnet var ett skydd mot svenskarna. Nu är det ett skydd för staden. De här strandängarna gör ekosystemet ett stor tjänst. Inte minst nu när de svämmar över.

Hon är inte orolig över att översvämningarna.

– Redan nu har vattnet gått tillbaka några decimeter.