Porsön med i ”Framtidens goda stad”

3:02 min

Nu ska Porsön i Luleå rustas upp med hjälp av Luleå tekniska universitet och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i projektet ”Framtidens goda stad”.

Initiativet till projektet kommer från Luleå kommun och i slutet av oktober hölls en workshop och en av dem som var med på den var Kristina L Nilsson, professor inom arkitektur på Luleå tekniska universitet, som också är den som samordnar universitetets deltagande i projektet.

Nilsson berättar att hennes förhoppning är att de på LTU på arkitekturavdelningen ska använda Porsön i sina kurser, till exempel när det ska göras exjobb. Hon vill verka för att få Porsön mer attraktivt än i dag.

– Det är viktigt att jobba för hela Porsön, alltså från campus till Science park-området till bostadsområdet, säger Nilsson.

Hon tycker också att Porsön och Luleå centrum borde komma närmare varandra, kanske genom att öppna upp universitetet med aktiviteter för allmänheten.

Staffan Eriksson på Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien är huvudprojektledare för ”Framtidens goda stad” och var också med på workshopen på Porsön härom veckan.

Han pratar om närhet som en viktig faktor för att en stadsdel ska upplevas som trevlig och trygg.

– Det kan till exempel handla om kulturell närhet vilket kan vara att kulturaktiviteter ordnas i området istället för inne i stan. Sedan kan man prata om kreativ närhet och i Porsöns fall finns en önskan att knyta området mer till LTU, att det ska färga området, förklarar Eriksson.