Kritik mot utsläpp från fabrik

Länsstyrelsen ifrågasätter företaget Sörmlands Sprit ABs tillståndsansökan och nivåerna på utsläppen från den planerade Spritfabriken i Eskilstuna.
Sörmlands Sprit AB vill bygga en spritfabrik för 30 miljoner, vilket ska skapa 20 arbetstillfällen, enligt företaget. Länstyrelsen vill ha ytterligare svar om vad som händer vid ett katastrofläge, men också varför företaget vill släppa ut mer föroreningar i luften än vad som är brukligt. Enligt länstyrelsens miljöprövningsdelegation har företaget planerat ett utsläpp på 20 miligram per kubikmeter luft. Normalt är, enligt länstyrelsen, 5 till 10 miligram per kubikmeter luft.