HD sänker straff för människosmuggling

2:15 min

I två vägledande domar sänker Högsta domstolen straffet för människosmuggling. Två män slipper fängelse och får istället dagsböter eftersom HD anser att deras brott är ringa.

– Han är mycket nöjd, naturligtvis, säger advokat Carl-Owe Olsson i Malmö som företrätt mannen i det ena målet. 

I mitten av september 2015, när många flyktingar rörde sig genom Europa, körde Carl-Owe Olssons klient och hans kamrat två män in i Sverige från Danmark, via Öresundsbron. De såg dem när de kom körande på motorvägen, nära påfarten till bron på den danska sidan. De två männen stod vid vägrenen, illa klädda och fick åka med utan att betala. 

– Det var ju att de var i så dåligt skick, det var medmänsklighet, helt enkelt, säger Carl-Owe Olsson. 

Högsta domstolen anser nu att det här fallet, och ett annat liknande fall ska bedömas som ringa brott och inte som människosmuggling av normalgraden. 

– Det vi säger i avgörandet det är att ett människosmugglingsbrott som regel ska anses som ringa om det inte är bevisat något annat än dels att smugglingen är en engångsföreteelse, dels att den avser enstaka utlänningar och slutligen att den då har skett utan ersättning, säger Mari Heidenborg, domare i Högsta domstolen. 

Istället för de tre månaders fängelse som mannen dömts till tidigare ska han nu betala 80 dagsböter.

Båda de fall som Högsta domstolen avgjort idag är ganska typiska för hur de människosmugglingsfall som upptäcks i Skåne brukar se ut. Tidigare har det vanliga straffet varit tre månaders fängelse, även om domstolarna på senare tid också dömt ut mildare straff.

Men Högsta domstolen går nu längre genom att betrakta sådana här fall som ringa brott och inte som brott av normalgraden. Därmed kommer ett vanligt straff bli dagsböter. Enligt åklagare Jimmy Serrano i Malmö som ofta leder förundersökningar om människosmuggling kan följden blir att det blir svårare att lagföra personer som grips.

– Det kan man säga ganska säkert att en större del av de upptäckta smugglingarna kommer att bli mycket svårare att utreda och i slutändan också kunna lagföra, säger Jimmy Serrano. 

En anledning är att det är svårare att anhålla personer om man kan anta att de brott som de misstänks för bara kan ge böter. Många av de som grips för människosmuggling är utländska medborgare, som då alltså enkelt kan lämna landet och blir svårare att nå för polis och åklagare i Sverige.

Åklagaren Jimmy Serrano anser att de här typiska fallen av människosmuggling i själva verket ofta är sista länken i en längre kedja av smuggling, som alltså är mer organiserad än den verkar. En följd av Högsta domstolens två domar idag blir nu att kraven skärps på åklagare och polis för att de som grips ska kunna dömas till fängelse, konstaterar advokaten Carl-Owe Olsson. 

– Som det var i det här fallet. Min klient berättar ju sin version, då får ju åklagaren bevisa att så inte är fallet, säger Carl-Owe Olsson. 

Not: i en tidigare version av denna artikel angavs att Högsta domstolen dömt i ett fall. Det korrekta är att HD avgjort två, snarlika mål.