"Försäkringskassans tolkning är orimlig"

1:20 min

Försäkringskassans chef Ann-Marie Begler kallas åter till riksdagens socialutskott för att förklara kassans hantering av assistansersättning till funktionshindrade.

Orsaken är att justitierådet i Högsta förvaltningsdomstolen har dömt ut Försäkringskassans tolkning av domen om hur assistansersättning ska betalas ut.

Socialutskottets vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) säger till Ekot att det är väldigt ovanligt att ett justitieråd offentligt kritiserar hur en myndighet tolkar en dom.

 – Det är orimligt att Försäkringskassan gör en tolkning av en dom om domstolen själv tycker att den är för långtgående. Då borde det finnas utrymme för att göra en mer försiktig tolkning, säger Anna-Lena Sörenson. 

Hon kommer nu att återkalla Försäkringskassans ledning till socialutskottet för att svara på frågor. Försäkringskassans chef Ann-Marie Begler svarade på utskottets frågor under ett sammanträde på tisdagen men sedan dess har det uppstått fler frågor menar Sörenson. 

– Eftersom justitierådet har gått ut offentligt och tycker att det är en långtgående tolkning av domen, så tycker jag att vi måste bringa reda i det här.