Göteborgs stift får sin första kvinnliga biskop

3:11 min

Susanne Rappmann från Lindome blir Göteborgs stifts nya biskop, där även Halland ingår. Det blir den 24:e i ordningen sedan den första biskopen 1665.

När det preliminära valresultatet idag blev klart står det klart att Susanne Rappmann valdes till ny biskop med siffrorna 68,8% mot Erik Johanssons 29,6%. 

Susanne Rappmann arbetar sedan 2014 som kyrkoherde i Mölndals pastorat i Göteborgs stift. Hon är också kontraktsprost i Mölndals kontrakt.

– Jag har jobbat som chef under väldigt många år och finner stor glädje i det. Inte det ensamma ledarskapet utan det ledarskap som finns tillsammans med andra. Det handlar om ansvar att driva saker och att leva i den tid man lever, säger Susanne Rappmann.

I slutet av februari 2018 går biskopen Per Eckerdal i pension. Den 4 mars tillträder Susanne som ny biskop. En av hennes drivkrafter är förändringsvilja, säger hon.

– I de organisationer som jag har varit och verkat som ledare har jag velat att de ska vara i samklang med det sammanhang man lever i, och då krävs det förändring. Sen är det inte alltid en nackdel att det i kyrkan finns en konservativ kraft. Man måste hitta en vishet i det arbetet, säger hon. 

Förberedelserna har pågått under lång tid, det omfattar bland annat förslag och nomineringar, nomineringsval och utfrågning, val och utnämning, stavnedläggning och avsked, vigning i Uppsala domkyrka och välkomnande i Göteborgs domkyrka.