SD-medlemmar: Lägg ned public service

2:18 min

Public service är partiskt och borde läggas ner anser en rad sverigedemokrater inför partiets Landsdagar i slutet av november. Det har kuppats av en elit, anser motionsförfattarna.

– Jag anser att ett land där vi har en gemensam, fri folkkanal för alla, en sådan måste återspegla folket och inte en liten elit. Jag tycker att det är helt fel att vår fria, gemensamma folkkanal har kuppats av en liten grupp av människor med ganska extrema åsikter. Jag tycker att det är odemokratiskt, säger Mikael Strandman som tillsammans med 12 andra skrivit under motionen.

De anser att Sverigedemokraterna missgynnas av såväl journalister inom public service som av Granskningsnämnden och hänvisar bland annat till en omtvistad studie från Göteborgs universitet 2011 som visade på en övervikt av sympatier för Miljöpartiet bland journalister inom public service.

Mikael Strandman drev även den här frågan på de förra landsdagarna men tror att han kommer att få mer gehör den här gången, inte minst eftersom många i partiet, enligt honom ogillar förslaget om en skattefinansiering av public service.

– Jag tror att det är väldigt många som är upprörda över att Sverigedemokraterna har gått med på den här finansieringen. Den tryggas ju verkligen för public service, säger han.

Förslaget får inget stöd av partistyrelsen, som förvisso också anser att opartiskheten behöver stärkas, men att förslaget går för långt.

– Sverigedemokraterna ser ett stort värde i public service. Vi föreslår istället ett antal reformer för att säkra tilliten och tilltron, genom ny granskningsfunktion och genom tydligare sändningstillstånd och sådana delar, säger Aron Emilsson, Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson.

Inom kulturpolitiken är det framförallt Public service som det kommer att bli debatt om, tror Aron Emilsson. Däremot har partistyrelsens förslag till nya inriktningsprogram för kriminalpolitik, sammanhållning, sjukvård och migration inte väckt några större reaktioner hittills bland ombuden.

Paula Bieler är ansvarig för det migrationspolitiska programmet som bland annat slår fast att asyl enbart ska beviljas om något av Sveriges grannländer drabbas av humanitär kris.

– Överlag har det varit väldigt positiv respons, säger Paula Bieler.