Norrländskt skogsbruk står sig

Norra Skogsägarnas rörelseresultat för årets första åtta månader visar ett överskott på 9 miljoner kronor.
Trots att sågverksnäringen i Sverige under perioden varit satt under svår press så har Norra Skogsägarnas kärnverksamheter, skogsbruk, virkeshandel och industri klarat sig hyggligt. Delårsrapporten tyngs dock av ett kraftigt negativt finansnetto och slutar därför på en förlust på 4,9 miljoner kronor. Men detta hänger enligt ett uttalande från företagets vd ihop med utvecklingen på börsen och inte med hur skogsägarnas verksamheter fungerar.