Källor till Ekot: SR-profilen lämnar sitt program

1:12 min

Enligt uppgifter till Ekot kommer den kvinnliga programledare som anklagats för sexuella trakasserier mot kollegor inte att få fortsätta sända sitt program.

Sveriges Radios internutredning gällande den kända radioprofilen är nu avslutad, men företaget bekräftar inte uppgifterna.

Flera källor med insyn i den avdelning där programledaren arbetar berättar för Ekot att kvinnan inte längre kommer att sända det program hon är programledare för. Inget tyder dock på att kvinnan kommer att tvingas lämna Sveriges Radio. Uppgifterna bekräftas även av källor till flera andra medier.

Men Sveriges Radios vd Cilla Benkö vill inte kommentera uppgifterna om att programledaren lämnar sitt program. Däremot är hon självkritisk till att företaget inte agerat snabbare.

– Den här internutredningen visar att den här saken kunde ha lyfts tidigare. Det kommer vi förstås att diskutera varför det inte gjordes, säger hon.

I den internutredning som nu avslutats har ett flertal kvinnliga medarbetare vittnat om att de utsatts för stötande behandling från den kvinnliga programledaren.

Sveriges Radio har bedömt programledarens beteende som att det enligt diskrimineringslagen handlat om sexuella trakasserier av en lägre grad och att det handlat om ett gränsöverskridande beteende från programledaren.

Utredningen tillsattes när det blev känt att den kvinnliga programledaren anklagats för att ha utsatt kollegor för bland annat sexuella trakasserier och ovälkomna uppvaktningar, både på och utanför arbetstid.

Programledaren är för närvarande inte i tjänst. När utredningen i dag avslutades saknades tydliga besked från företagets ledning om hennes framtid inom Sveriges Radio.

Vid 13-tiden hölls ett internt möte med den avdelning som den kvinnliga programledaren arbetar. Strax därefter kommenterade företagets vd Cilla Benkö utredningen i en text på Sveriges Radios intranät.

Hon skriver bland annat att företaget vidtagit ett antal åtgärder under utredningens gång men att man av princip inte kommenterar uppgifter om enskilda medarbetare.

– Jag kan bara säga att utredningen visar att det har framkommit en del saker som vi anser är oacceptabla på Sveriges Radio och för oss är det nolltolerans som gäller alla former av kränkningar, trakasserier och diskriminering och utifrån det har vi kommunicerat till dem som är närmast berörda, säger Cilla Benkö.

Ett flertal kvinnliga medarbetade har vittnat om att de av programledaren utsatts för stötande behandling, enligt uppgifter till Ekot.

Ulrika Hyllert är ordförande för Journalistklubben på Sveriges Radio och har följt det interna utredningsarbetet. Hon är nöjd med att företaget den senaste månaden har agerat skyndsamt, men är besviken över att det inte skett tidigare. Medarbetare på redaktionen har påtalat arbetsmiljöproblemen långt tidigare, säger hon.

– Sveriges Radio har agerat väldigt kraftfullt och har satt in väldigt mycket resurser för att göra den här utredningen.

Vad tänker du kring att Sveriges Radio inte har agerat tidigare?

– Jag tycker att det är mycket problematiskt. Av det som har framkommit nu och från uppgifter i utredningen, så skulle jag säga att det har funnits signaler som man hade kunnat ta hand om tidigare. Om det endast är orsakat av programledaren eller om det handlar om tidigare chefer eller arbetsledare som också på något sätt har varit en del av det här, det kan jag inte säga. Men det har varit problem tidigare och man borde ha tagit itu med det som arbetsgivare, säger Ulrika Hyllert.

Ekot söker den anklagade profilen.