SD-ledamoten Pavel Gamov ombeds lämna alla politiska uppdrag

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Pavel Gamov ombeds lämna samtliga politiska uppdrag.

Enligt Sverigedemokraternas gruppledare Mattias Karlsson har Pavel Gamov uppträtt olämpligt på en utlandsresa till Ryssland där han var inbjuden som valobservatör för ett lokalval.

Om han inte självmant lämnar sina politiska uppdrag kommer han att uteslutas ur partiet.

Pavel Gamov har inte lämnat besked om han kommer att lämna sin plats i riksdagen.