EU-dom: Danska TV2 fick otillåtet statsstöd i sju år

1:06 min

EU-domstolen slog i dag fast att danska TV2 fick ett otillåtet statsstöd under åren 1995-2002, och kan nu krävas på 1,8 miljarder danska kronor att betala tillbaka till danska staten.

Danska TV2 är en statsägd reklamkanal, som sedan 1988 konkurrerat med reklamfria Danmarks Radio.

EU-domstolen fastslår att de bidrag TV2 fick av staten, främst i mitten av 1990-talet, och som beskrevs som kompensation för de extra kostnader man haft på grund av public service-kraven, var ett otillåtet statsstöd.

Det anses att det otillåtna stödet uppgår till ungefär sex miljarder danska kronor, motsvarande nästan åtta miljarder svenska. Exakt hur mycket TV2 tvingas betala tillbaka är än så länge oklart.

Det är konkurrenten Viasat och dess ägare MTG som anmält stödet till TV2 för EU, och Viasat har också stämt TV2 i dansk domstol och krävt att bolaget tvingas betala tillbaka 1,8 miljarder ytterligare till staten.

Den danska regeringen vill sälja TV2 när koncessionen löper ut 2019, och kulturminister Mette Bock säger i dag att de planerna inte påverkas av EU-domen idag.