Ja till skyddsjakt på en varg

Länsstyrelsen i Värmland säger ja till skyddsjakt på en varg i Rackstadreviret.

Det var flera jaktlag och älgskötselområden som lämnade in en ansökan om skyddsjakt på alla de fem vargarna som finns i reviret, men länsstyrelsen beviljar alltså bara skyddsjakt på en individ.

Enligt myndigheten finns det inte under den rådande situationen någon annan lämplig lösning än skyddsjakt för att förebygga ytterligare vargangrepp. Efter jakten ska effekten utvärderas.

Beslutet togs idag och senast den sjunde december ska vargen vara skjuten.