Avtal nära – så ska nyanlända få jobb

1:10 min

Fack och arbetsgivare är nära en överenskommelse om hur nyanlända lättare ska kunna komma in på arbetsmarknaden.

Enligt förslaget ska nyanlända och långtidsarbetslösa kunna anställas till en låg lön i kombination med ett bidrag från staten direkt till individen, erfar Ekot.

Trycket har ökat på arbetsmarknadens parter att göra mer för att få in nyanlända på arbetsmarknaden. Efter rekordåret 2015 när antalet asylsökande var över 160 000 har regeringen varit besviken på att inte mer har hänt, och inom oppositionen har allianspartierna tagit fram ett förslag om att lagstifta om lägre löner i så kallade inträdesjobb.

Under hösten har en delegation med fem LO-fack och tjänstemannafacket Unionen förhandlat med de fem sektorerna inom Svenskt Näringsliv.

Resultatet kallas etableringsanställningar och den principöverenskommelse som är klar ska nu förankras på den fackliga sidan innan avtal kan tecknas.

Enligt Ekots källor är huvuddragen att pröva modellen under en femårsperiod. Den ska kunna gälla nyanlända med uppehållstillstånd, personer under 25 år som har varit arbetslösa i minst sex månader och de över 25 år som varit utan jobb i minst ett år.

Man ska kunna ha en så kallad etableringsanställning i maximalt två år.

Ersättningen ska bestå av en lönedel och ett bidrag från staten som betalas direkt till individen. Detaljerna här är inte klara men enligt Ekots uppgifter ska ersättningen totalt motsvara lägstalöner i Sverige som i många branscher ligger mellan 16 000 och 18 000 kronor i månaden. Både arbetsgivaren och den anställde ska vara skattebefriade.

Det är svårt att veta vilken betydelse etableringsanställningar kan få. På arbetsgivarsidan är det Teknikföretagen inom industrin som varit drivande och bland facken IF Metall, Kommunal och Unionen.

Flera LO-förbund uppges vara tveksamma. Farhågorna är flera. Att det kan tränga undan anställningar som skulle ha skett ändå och att det kan ge ett tryck nedåt på andras löner. En uppgiftslämnare tror inte att det finns någon efterfrågan på sådana här jobb.

Arbetsgivarsidan står bakom principöverenskommelsen och bland facken bollas frågan nu tillbaka till de enskilda förbunden för förankring.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har sagt att regeringen är beredd att bidra när fack och arbetsgivare är överens. Det handlar främst om att se till att det finns utbildning i anslutning till arbetet, inte minst i det svenska språket.