Smörsyra skulle kunna lugna tarmen hos personer med IBS

En diagnos som blivit allt vanligare de senaste åren är IBS, överkänslig tarm. Därför vill forskare på Örebros universitet försöka hitta något som kan lindra besvären för patienter.

Den allt vanligare sjukdomen IBS ger återkommande smärtor och obehag i buken i kombination med diarré eller förstoppning. 

Sjukdomen drabbar enligt forskarna på Örebros universitet upp till 15 procent av Sveriges befolkning. Nu ska man försöka testa vad som skulle kunna hjälpa mot sjukdomen. 

Forskarna ska pröva att exponera tarmen för smörsyra och se om det hjälper mot de besvär som patienter med IBS har. Smörsyra är ett ämne som har en antiinflammatorisk effekt och som patienter med IBS har mindre av i tarmen jämfört med andra. 

Tidigare forskning har gjorts men då med tester på cellnivå i provrör eller på djur. Nu ska man i stället studera vävnadsbitar från tarmen och blodprov från en och samma person, både innan och efter att tarmen exponerats för smörsyra. Det kommer studeras på både personer med och utan IBS.