Kraftig minskning av antalet platser på asylboenden

1:15 min

Migrationsverket fortsätter att avveckla platser på landets asylboenden. Under nästa år ska alla privata boenden vara uppsagda och myndigheten kommer även börja säga upp egna lägenheter och boenden.

Sedan år 2016 då antalet asylsökande började minska har Migrationsverket avvecklat cirka 40 000 platser på tillfälliga asylboenden, det vill säga boenden som drivs av privata leverantörer.

Nu finns drygt 6 000 tillfälliga platser kvar men i juni nästa år räknar myndigheten med att samtliga privata boenden kommer vara avvecklade.

Ett av de privata asylboenden som avvecklats är Kallgården i Åre kommun som tömdes för ett år sedan. Sedan dess har fastigheten stått tom i väntan på att Migrationsverket eventuellt skulle anvisa nya asylsökande dit, vilket inte har skett.

– Vi får se hur vi kommer att agera nu, det verkar som att vi kommer att avveckla och sälja fastigheten, säger Jan Känngård som är styrelseordförande och delägare i företaget Hmo Omsorg som drev asylboendet på Kallgården.

Under nästa år kommer Migrationsverket dessutom kraftigt dra ner på antalet platser i egna lägenheter och boenden. När avvecklingsarbetet är klart, i slutet av år 2018, räknar myndigheten med att ha ungefär 25 000 platser kvar. 

Det är 15 000 färre platser än innan det stora flyktingmottagandet hösten år 2015.

– Vi ska hushålla med statliga medel och ha en anpassad kapacitet utifrån det antal asylsökanden som kommer, säger Kenneth Karlsson som är boendechef på migrationsverket.

Och skulle platserna inte räcka förlitar sig Migrationsverket bland annat på de privata leverantörer man tecknat ramavtal med - men så länge inga asylsökanden bor på boendena får företagen inget betalt.

– En del leverantörer kan naturligtvis inte vänta utan backar ur ramavtalet, säger Kenneth Karlsson.

Kallgården i Åre är ett av de boenden som fortfarande har ramavtal med Migrationsverket. Avtalet är giltigt i två år till men styrelseordföranden Jan Känngård kan inte garantera att boendet kommer kunna ställa upp med platser om Migrationsverket skulle hör av sig.

– Om vi säljer fastigheten så kommer vi att häva ramavtalet, vi kan inte driva en verksamhet utan intäkter, vi har ju kostnader och personal.

Kommer du kunna ställa upp med platser om det skulle komma fler än migrationsverket haft med i sina prognoser?

– Om fastigheten är såld, då säger jag lycka till!

Men du kommer inte sitta med en tom plats och vänta på att de hör av sig?

– Absolut inte!