EU kan bli större – medlemsförhandlingar om Serbien och Montenegro

2:10 min

Det blåser nya vindar när det gäller en utvidgning av EU. Det är en fråga som kommit högre upp på dagordningen.

Att utvidga EU utöver dagens 28 medlemmar har inte varit aktuellt på många år. I stället kommer unionen att krympa när britterna lämnar 2019. Men när det gäller Serbien och Montenegro pågår medlemsförhandlingar och frågan om att släppa in fler länder har nu kommit högre upp på dagordningen.

– När det gäller västra Balkan så är det en lite annan atmosfär nu. Det har vi sett i uttalanden från Europeiska rådet och även från andra ledare i EU-området. Det säger Christian Danielsson, som är generaldirektör för kommissionens utvidgningsförhandlingar.

Just nu jobbar EU-kommissionen på rapporter som under början av nästa år ska ge besked om hur långt vart och ett av länderna har kommit. I maj hålls det sedan ett toppmöte i Sofia på temat västra Balkan.

Då har Bulgarien tagit över som ordförandeland i EU och sedan står Österrike och Rumänien på tur att ta över ordförandeklubban. Alla tre är länder som är positiva till att ta in Balkanländerna, konstaterar Christian Danielsson, som ser flera olika orsaker till att det nu blåser nya vindar när det gäller en utvidgning av den Europeiska unionen.

– Det hänger samman med att det finns en känsla bland EU:s medlemsländer att västra Balkan och länderna där är viktiga partners.

Det finns också konkreta förändringar i vår omvärld som har fört upp frågan om en utvidgning på dagordningen igen. Det handlar om den stora flyktingströmmen genom Europa 2015 och om de frostiga relationerna till Ryssland.

Serbien har till exempel nära band till Ryssland och därför kan unionen ha intresse av att knyta landet närmare ett europeiskt samarbete. Men Christian Danielsson betonar samtidigt att de förändringar som behöver göras i länderna på västra Balkan inte är gjorda i en handvändning.

– Det finns mycket kvar att göra. Det handlar om kampen mot korruption, om kampen mot internationell organiserad brottslighet, om rättsstatens funktionssätt och det handlar om värnandet om grundrättigheter, för att ta några exempel som är väldigt, väldigt viktiga.

År 2014 sade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att det inte var aktuellt med en utvidgning i närtid. Men han har också sagt att det kommer att finnas fler medlemsländer i EU år 2025. Och unionen har beslutat att acceptera medlemmar som delar unionens värderingar.

– Vad det handlar om är att det finns ett åtagande från EU:s sida om att de här länderna har ett europeiskt perspektiv och det är på den grunden vi arbetar, säger Christian Danielsson.