Tusentals barn räddas från malaria i Västafrika

Tusentals unga liv har räddats i Västafrika efter att gamla malariamediciner har börjat användas på nytt. Tre malariamediciner har kombinerats och getts till barn under fem år i förebyggande syfte.

Under regnperioden, när det är störst risk att smittas, har barnen fått läkemedlen en gång i månaden.

Det har inneburit att malaria minskat med mellan 65 och 80 procent. Ungefär 40 000 dödsfall har därmed kunnat undvikas under 2015 och 2016. Det rapporterar Nature från en tropikmedicinkonferens i Baltimore.

De länder där kombinationsläkemedlen har getts är Senegal, Guinea, Gambia, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria och Tchad.

Medlen som används är sulphadoxine, pyrimethamine och amodiaquine.

Det mest effektiva malarialäkemedlet, det Nobelprisade artemisinin, använts inte eftersom forskarna inte vill att det ska användas för mycket så att resistens skapas.

I Mali och Burkina Faso testas nu också att ge det mindre effektiva vaccinet mot malaria som finns, i kombination med de gamla malarialäkemedlen.

Referens: Amy Maxmen "Resurrected malaria strategy saves thousands of lives in Africa" doi:10.1038/nature.2017.22982