Boprisförväntningar faller kraftigt

1:21 min

SEB:s boprisindikator faller rejält och noterar den näst största förändringen i sin 15-åriga historia.

Nedgången är 39 enheter jämför med föregående månad och indikatorn ligger nu på 11.

Siffran speglar skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och de som tror att priserna sjunker det kommande året.

"Nedgången från 50 i oktober till 11 i november är den största vi sett sedan november 2007. Det har skett en inbromsning på bostadsmarknaden och nu sjunker förväntningarna på den framtida prisutvecklingen rejält", säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i ett pressmeddelande.

Av tillfrågade hushåll svarar bara 43 procent att de tror på stigande priser under det kommande året - en minskning med 23 procentenheter från föregående månad.

Andelen som i stället tror på fallande priser steg samtidigt till 32 procent. De som i sin tur tror på oförändrade priser blir fler och ligger nu på 18 procent.

Jens Magnusson ser flera skäl bakom det kraftiga fallet.

"De sjunkande förväntningarna späs på av osäkerheten kring räntan, ränteavdragen, det skärpta amorteringskravet och ett stort mediefokus på frågan", säger han.