Uppsalaläkare vägrar bedöma asylsökandes ålder

2:38 min

Läkarna på Rättsmedicinalverket i Uppsala vägrar göra medicinska åldersbedömningar av unga asylsökande.

Metoden är för osäker och de saknar rätt kompetens, skriver de i en debattartikel i SvD.

– Vi har avstått enhälligt i Uppsala från att skriva sådana här åldersbedömningar. För det första anser vi det vetenskapliga underlaget vara bristfälligt, för det andra anser vi att vi rättsläkare inte har rätt kompetens för detta, säger överläkaren Tommie Olofsson. 

Det är ett enhälligt beslut bland rättsläkarna på rättsmedicinalen i Uppsala – de vägrar utföra medicinska åldersbedömningar på unga asylsökande.

Enligt Tommie Olofsson har avdelningen fått en muntlig dispens för att göra så, och därför har läkarna inte gjort några medicinska bedömningar alls sen systemet infördes.

Rättsmedicinalverket gör sedan i våras så kallade medicinska åldersbedömningar av unga asylsökande som Migrationsverket misstänker har ljugit om sin ålder. Metoden, som går ut på att man röntgar och kollar mognadsgraden i knäleder och tänder, är starkt omdebatterad. Kritikerna – bland annat rättsläkarna i Uppsala – anser den vara alltför inexakt.

Genom testerna kan Rättsmedicinalverket inte uttala sig om hur gammal någon är. Istället görs en bedömning av om det är sannolikt att en person är över eller under till exempel 18 år. Hittills i år har Rättsmedicinalverket skrivit cirka 8 000 utlåtanden och i över 80 procent av fallen så talar resultatet för att den undersökta personen är över 18 år.

– Metoden har ett mycket klent vetenskapligt underlag och de resultat som Rättsmedicinalverket har fått vid bedömningar av knän har ju visat att det är något skumt med den här metoden, säger Tommie Olofsson.

Rättsmedicinalverkets generaldirektör Monica Rodrigo välkomnar debatten och påpekar att det bara är ett fåtal läkare på myndigheten som jobbar med åldersbedömningar, och ingen är från Uppsala:

– Jag känner mig trygg med de metoder som vi har valt och vi följer ständigt den vetenskapliga utvecklingen. Framförs det synpunkter som gör att det finns anledning att revidera våra metoder eller utlåtanden så kommer vi att göra det, säger hon.