EU spikar nytt försvarssamarbete

1:33 min

Vid en högtidlig ceremoni idag skrev försvarsministrarna från 23 EU-länder – bland dem Sverige – under på att de vill upprätta ett så kallat fördjupat försvarssamarbete inom EU.

Men det handlar inte om att bygga en EU-armé, sa Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist som var på plats i Bryssel.

– Det här har ingenting med en EU-armé eller med en förvarsorganisation i den meningen att göra, det här är ett samarbete som rör konkreta projekt, sa Peter Hultqvist.

En överväldigande majoritet av EU-länderna meddelade i dag att de vill vara med från start i det som kallas Pesco – EU:s fördjupade försvarssamarbete.

Irland, Portugal och Malta väntas gå med senare medan Storbritannien och Danmark har formellt undantag från EU:s försvarsamarbete.

Samarbetet är frivilligt, men de länder som går med förbinder sig att lägga mer pengar på försvaret och att bidra med trupp till EU:s militära insatser. EU ska varje år granska att länderna lever upp till sina förpliktelser.

Men Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist betonar att ingenting är tvingande:

– Det viktiga är att vi tillför resurser och att vi bygger militär förmåga och det får varje land göra utifrån sina förutsättningar och vi fattar våra beslut i Sverige på ett suveränt sätt, säger han.

De länder som deltar i Pesco ska samordna sina uppköp av försvarsmaterial och även samverka kring investeringar på försvarsområdet för att få ned kostnaderna. Syftet är att bygga upp en egen militär förmåga och bli mer oberoende av USA.

Varje land ska också bidra med konkreta samarbetsprojekt och hittills har ett 50-tal lämnats in.

Sverige erbjuder andra EU-länder att använda sig av övnings- och testbasen Vidsel i Norrbotten för att testa nya robotsystem och stridsplan. Andra länder bidrar med bland annat transportplan, fältsjukhus och gemensam utbildning av soldater för internationell tjänst.