Johan Rockström: Omställningen liknar en revolution

2:14 min

Under FN:s stora klimatkonferens i Bonn håller riktlinjerna på att dras upp för hur Parisavtalets mål ska förverkligas. Och det brådskar, menar professor Johan Rockström.

– Jag tillhörde de optimistiska forskarna som såg att stoppet för utsläppsökningarna de senaste tre åren var ett tecken på att vi böjer kurvan, men 2017 ökar utsläppen med två procent igen. Så vi är tillbaka på den gamla snabbt stigande kurvan och det är förstås väldigt oroväckande eftersom vi vet att vi måste böja den globala utsläppskurvan senast 2020 för att vi ska ha en rimlig chans att ta oss under två grader, säger Johan Rockström, professor i miljövetenskap.

Att utsläppskurvan har vänt uppåt igen kom som en obehaglig överraskning för det internationella nätverket av forskare där Rockström ingår och som presenterade sin rapport på klimatkonferensen i Bonn. Målet, att den globala medeltemperaturen inte ska stiga mer än 2 grader är redan på gränsen för vad jorden klarar av, enligt Rockström.

– Det orsakar redan så pass stora skador att jag personligen aldrig kallar två grader för ett mål, vilket man gör i klimatförhandlingarna. Jag kallar det för en planetär smärtgräns.

Mötet i Bonn handlar om att konkretisera Parisavtalet och komma överens om hur man ska följa upp, mäta och jämföra olika åtgärder. Förståelsen för problemet och viljan att förändra finns, säger professorn i miljövetenskap vid Stockholms Universitet men det saknas en insikt om hur radikala förändringar som krävs. Publicera

 

 

– Vetenskapen visar att vi måste transformera på en skala som inte kan liknas vid något annat än en revolution, både när det gäller energi, hållbar mat, infrastruktur och städer och faktiskt också när det gäller våra värderingar, etik och livsstilar.

Vi har heller inte förstått vilka stora möjligheter som finns i att ställa om till en världsekonomi som drivs av förnybar energi påpekar Johan Rockström.

– Hälsofördelar, ekonomiska konkurrensfördelar. Det kan skapa nya jobb och är dessutom teknologiskt mer avancerat än den gamla fossila energihistorien vi har med oss i bagaget.