Inga bevis för att dumpade fordon förorenade Tingstädevatten

2:32 min

Det kan ha läckt från dumpningsplatsen till grundvattentäkten men det kan också ha funnits andra utsläppskällor, enligt konsultrapport.

– Det finns en sannolikhet för hur vår vattentäkt har förorenats, men spår i andra brunnar i samhället kan inte kan förklaras av den föroreningen, säger Susanne Bjergegaard Pettersson, chef för regionens VA-avdelning.

Sedan i somras är grundvattentäkten på den gamla mejeritomten i Tingstäde i bruk igen. Det var i april 2016 som täkten akut tvingades stänga för att saneras.

Efter larm om att vattnet luktade illa visade provtagningar spår av glykol, cancerframkallande bensen och toluen som till exempel finns i bensin. Blickarna riktades mot den militära dumpningsplats i närheten som tidigare sanerats från gamla bilvrak och annat bråte.

Ett externt konsultföretag som undersökt hur grundvattnet rinner, bedömer att en spridning därifrån skulle kunna vara ensam orsak till föroreningarna både i grundvattentäkten och i privata brunnar. Men Susanne Bjergegaard Pettersson säger att det också kan röra sig om andra utsläppskällor – en läckande värmepump, eventuellt utsläpp från verkstaden vid täkten eller andra fordon som funnits i närheten.

Drygt en halv miljon har regionen fått betala för att sanera vattentäkten, anlita konsulter och köra tankbilar med vatten till Tingstädeborna. Troligen kommer dock ingen att kunna ställas till svars för föroreningen.

– Det är svårt att driva en sak om man inte har bevis för vem som har gjort det. Jag tycker att vi ska rikta våra resurser mot att skydda våra vattenskyddsområden ännu bättre än vi gör idag, säger Susanne Bjergegaard Pettersson.

Provtagningar och ett utökat kontrollprogram för Tingstädetäkten visar idag inte några spår av föroreningar.