Unga på fem kontinenter om klimatet

9:05 min

Vid det pågående klimatmötet i Bonn diskuterar representanter för flertalet av världens länder hur vi tillsammans ska minska vår påverkan på klimatet. Världens unga är de som kommer att ärva konsekvenserna av klimatförändringarna. Ett svep över jorden där våra korrespondenter har träffat fem unga på fem kontinenter visar att olika platser påverkas på olika sätt och också att kunskaperna om klimatförändringarna varierar.