Många vill testa växter i Jubileumsparken

2:59 min

Nu formas Jubileumsparken i Frihamnen. Under tre dagar kommer studerande göteborgare plantera i parken. Syftet är att testa vilka växter som trivs bäst.

Det är ett stort intresse från studerande och föreningsaktiva att vara med och skapa den framväxande Jubileumsparken i Frihamnen. Under tre dagar kommer 75 trädgårdsintresserade personer plantera och skapa gröna miljöer i parken. 

I medborgardialoger inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 blev det tydligt att många vill ha mer grönska och komma närmare vattnet. Tanken är att Jubileumsparken ska uppfylla båda önskemålen.

– Det här är en i raden av aktiviteter, där vi skapar parken tillsammans med trädgårdsintresserade. Vi har annat vänt oss till studenter som under tre dagar ska komma hit för att plantera växter. Den här delen av parken hoppas vi kunna visa för allmänheten under våren, säger Amelie Sandow, projektledare byggnation etapp 2021, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

I stora träbingar finns många växter som förhoppningsvis ska klara det karga klimatet bra. Bland annat finns det nypon, pilar och sälg. 

– Det ska vara gröna fina perenna växter, blommor och ett 30-tal buskar och träd, säger Martin Allik, landskapsarkitekt och fortsätter: 

– Vi har fått inspiration från andra kustnära biotoper i Göteborgs området. Vi försöker skapa en blomsterrik parkmiljö som tilltalar både människor, fåglar och insekter.

Syftet med planteringarna är att testa vad som fungerar bra i den hårdgjorda och väderutsatta miljön i Frihamnen. Olika typer av växter kommer att planteras i olika typer av jordar. Det som visar sig fungerar bra på testytorna kommer senare att användas på större parkytor i parken till 2021.

Jubileumsparken ligger på Kvillepirens södra strand. Där finns redan idag en bassäng och en bastu som är mycket välbesökta.

Senare i november kommer även 16 tallar att planteras i anslutning till testbäddarna. De kommer då direkt från Korsvägen där Trafikverket flyttar träd inför bygget av Västlänken, i samarbete med Göteborgs Stad.