Teknisk manipulering av klimatet väcker oro i undersökning

1:06 min

Vad tycker allmänheten om möjligheten att använda teknik för att manipulera klimatet för att få mindre koldioxid i atmosfären? Det ville forskare från Sverige, Japan, USA och Nya Zeeland ta reda på.

Docent Anders Hansson på Linköpings universitet är en av forskarna som ville veta om folk i allmänhet tror att så kallad geoingeneering, alltså storskalig manipulering av klimatet, kan vara ett sätt att bromsa den globala uppvärmningen.

– Den instinktiva eller omedelbara reaktionen är att man är väldigt negativ. Och att den inställningen bibehålls också vid djupare resonemang kring de här teknikerna, säger Ander Hansson.

Den teknik som har kommit längst är att separera koldioxiden från kraftverkens rökgaser, och trycka ner den i hålrum i berggrunden. Men tekniken är fortfarande väldigt outvecklad.

Ändå beskriver bland annat av FN:s expertpanel IPCC geoingeneering som en viktigt metod för att klara tvågradersmålet.

I de fyra länderna valdes sammanlagt 136 personer ut att delta i fokusgrupper. De hade ingen särskild kunskap om geoingeneering. 

Men efter fokusgrupperna var försökspersonerna alltså skeptiska och oroliga att geoingeneering kan orsaka större problem än den löser. De blev i stället mer positivt inställda till politiska lösningar som utsläppsgränser och livsstilsförändringar efter djupintervjuerna, något som de inte alls tyckte fungerade bra innan de deltog i fokusgrupperna.

Lyssningstips: Även vid klimatmötet i Bonn debatteras geoingeneering. Det kan du höra mer om i miljöprogrammet Klotet klockan 14.03 i P1. 

Referens: Victoria Wilbeck et al. Making sense of climate engineering: a focus group study of lay publics in four countries, Climate Change, https://doi.org/10.1007/s10584-017-2067-0