Tusentals kvinnliga jurister i upprop mot sexism

1:32 min

Nu vittnar även kvinnor inom juristbranschen om förekomsten av sexuella trakasserier.

I ett upprop publicerat i Svenska Dagbladet vittnar 4 445 kvinnor om hierarkiska strukturer.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson säger i Studio Ett att det är väntat att kvinnor inom allt fler branscher går ut och berättar om övergrepp, och att man kan vänta sig liknande upprop från ytterligare branscher.

– Det vittnar om att det här är ett mycket, mycket stort problem. Men det vittnar också om att vi kanske äntligen efter mycket lång tid har lyft på ett lock, som gör att vi nu faktiskt kan prata om saker vi inte pratat om tidigare, säger Morgan Johansson.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström har tidigare jobbat som jurist, och ställer sig positiv till uppropet.

– Jag tycker att det är fantastiskt, och det är verkligen på tiden. Vi kvinnliga jurister har i många år pratat med varann om att det här har förekommit, men vi har inte pratat om det öppet. Jag tycker att det är befriande att se att så många kvinnor faktiskt tar bladet från munnen och säger som det är, säger Anna Ekström.

Tusentals kvinnliga jurister har skrivit på uppropet. De här kvinnorna vittnar om hur de utsatts för allt från kränkande kommentarer till våldtäkter, flera har dem har burit på sina erfarenheter i flera år utan att berätta.

De tre citaten i texten nedan kommer alla från Svenska Dagbladets sammanställning av anonyma vittnesmål från kvinnliga jurister. Uppropet går under namnet #medvilkenrätt, och har sitt ursprung i en grupp på Facebook som på kort tid värvat över 12 000 medlemmar.

”Jag blev bjuden på ansenliga mängder alkohol på en privat middag hos en föreläsare på juristprogrammet och somnade på hans soffa. När jag vaknade hade alla andra gått hem och han hade sex med mig. Efteråt erbjöd han sig att ringa en taxi. Personen ifråga har även arbetat som hovrättsdomare.”

Vittnesmålen är undertecknade av 4 445 kvinnor i juristbranschen.

”Manliga advokater kallar målsägandebiträdets plats i rättssalen för ’tösastolen’ för att förminska hennes betydelse. Inte sällan biträder hon ett kvinnligt brottsoffer.”

De här kvinnorna vittnar om hur de utsatts för övergrepp och trakasserier, varav många av dem burit på sina erfarenheter i flera år utan att berätta.

”Efter att jag slutade på tingsrätten som notarie blev en domare på tingsrätten som en mentor för mig. Han stöttade, gav tips och råd och en dag kom han till kontoret och ville att jag skulle betala tillbaka. Med oralsex.”

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson säger att det blir en extra laddning när problemet lyfts fram bland människor som jobbar med att upprätthålla lag och ordning, och att det är viktigt att en diskussion väcks om hur män förhåller sig till kvinnor. Han berättar också om en ny sexualbrottslagstiftning som ska presenteras om några veckor, en lagstiftning som bygger på samtycke.

– Du ska inte underskatta signalvärdet av lagstiftningen. Vi har den för att lagföra de som begår grova brott, men lagstiftningen är också normerande. Det får betydelse för hur vi totalt sett förhåller oss i samhället, säger Morgan Johansson.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström har tidigare berättat om när hon som ung jurist var med om ett övergrepp.

– För mig är det så främmande, för jag blev ju jurist för att jag tror på det goda rättssamhället. Att då på arbetsplatserna ha den här typen av beteende funkar inte med det som vi jurister ska jobba med dagligen, nämligen stå för det som är rätt och riktigt, säger Anna Ekström.

Initiativtagarna till uppropet skriver i artikeln i Svenska Dagbladet att "informella och osäkra strukturer gynnar övergreppskulturer där kvinnor i beroendeställning utnyttjas", något som alltså gäller även inom juristbranschen. Anna Ekström tror att uppropet #medvilkenrätt kan ändra på det här.

– Jag hoppas att det leder till ett bättre bemötande på våra arbetsplatser, att också jurister säger ifrån när det sker orätt och att jurister inte behandlar medmänniskor på det här sättet som beskrivs i uppropet, säger Anna Ekström.