P1-MORGON ONSDAG 15 NOVEMBER

Kvinnliga jurister om sexuella trakasserier och kränkningar

11 min

Över 4000 kvinnliga jurister går ut och berättar om sexuella trakasserier och kränkningar på jobbet. Det handlar om alltifrån nedsättande och sexistiska kommentarer till våldtäkt. Och ansvariga för övergreppen är personer som har som yrke att företräda rättsväsendet. Det här drabbar unga kvinnliga jurister hårt, enligt vittnesmål i uppropet. En jurist som står bakom uppropet är Louise Meijer, hör henne, Anne Ramberg, generalsekreterare för Sveriges Advokatsamfund och Sofia Larsen, Juseks ordförande.

I ett upprop går 4 000 kvinnliga jurister går ut och berättar om sexuella trakasserier och kränkningar på jobbet. Det handlar om alltifrån nedsättande och sexistiska kommentarer till våldtäkt. Ansvariga för övergreppen är personer som har som yrke att företräda rättsväsendet.

Det här drabbar unga kvinnliga jurister hårt, enligt vittnesmål i uppropet. En advokat som står bakom uppropet är Louise Meijer.

Vad är det som dina kollegor vittnar om i uppropet?
– Exempelvis om hur manliga delägare eller chefer som inte kunnat jobba med kvinnor. Som en följd av den oförmågan har kvinnor nekats vissa arbetsprojekt och ingenting har gjorts för att ändra det mönstret. Det finns betydligt fler exempel, säger Louise Meijer.

 Vad tänker du om det du fått ta del av?
– Juristbranschen är inte skonad från den här typen av övergrepp eller trakasserier. Det är bra att det kommer fram i ljuset och att tysthetsnormen äntligen bryts.

Varför finns den här tysthetsnormen?
– Som på alla arbetsplatser kan det vara svårt att säga ifrån som ung och i början av sin karriär, om man är beroende av de som har makt. Säger man ifrån med risk att sätta sin karriär på spel, försätts man i en svår situation där man måste ta ställning till om det är värt den risken eller inte.

Anne Ramberg är Generalsekreterare för Sveriges Advokatsamfund.

Vilket ansvar har Advokatsamfundet för att sexuella trakasserier har kunnat förekomma i den här omfattningen?

– Vi kommer titta närmare på den här frågan och vi tar den på stort allvar. Det är hos advokatbyråerna och advokaterna som ansvaret ligger. Det är omöjligt för mig eller någon i styrelsen att utöva kontroll. Vi kan däremot bidra som goda förebilder och ta upp de här frågorna, vilket vi också gör.

Louise Meijer, vad säger du?
– Jag tycker att det är uppenbart att den dialog som förts med byråerna inte har lett till särskilt mycket. Jag vill också säga att problemen är tydliga och har länge varit kända. I första hand behöver vi inte fler kartläggningar över vad problem är. Jag tror att Advokatsamfundet behöver erbjuda plattformar för konkret förändringsarbete för advokatbyråerna. Med dem tror jag vi snabbare skulle kunna ändra den här situationen.

Hör hela intervjun i ljudklippet ovan