Ny dom: Flyttar en myndighet måste anställda följa med

0:56 min

Anställda vid statliga myndigheter är skyldiga att flytta med om arbetsplatsen flyttas till annan ort. Det har Arbetsdomstolen beslutat. Tvisten rörde Fastighetsmäklarinspektionens flytt från Stockholm till Karlstad.

Den aktuella domen gäller fastighetsmäklarinspektionens flytt från Stockholm till Karlstad. Och det är fackförbunden ST och Jusek som ville att arbetsdomstolen skulle fastställa att arbetstagare inte själva ska behöva säga upp sig om de inte vill följa med i flytten till Karlstad. Arbetsgivaren staten anser däremot att arbetsskyldighetgäller oavsett på vilken ort verksamheten bedrivs.

Arbetsdomtolen har valt att gå på statens linje och avslår fackförbundens klagan. Det innebär att de anställda som inte vill följa med i flytten måste säga upp sig själva och därmed blir utan uppsägningslön och straffas med karensdagar i a-kassan.

Förutom Fastighetsmäklarinspektionen, står nu flera myndighetsflyttar med hundratals statliga jobb på tur efter tidigare beslut av regeringen. På sikt har regeringen pratat om uppemot 10 000 jobb som kan komma att flytta ut i landet, framför allt från Stockholm.

Bakgrunden är ett regeringsbeslut från september 2016 om att lokalisera Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad senast den 1 december 2017. Den statliga myndigheten har redan flyttat till Våxnäsgatan 5 i Karlstad (Den fastighet där Länsstyrelsen i Värmland finns idag.)