Skåne

Allt fler läkare väljer att jobba efter 65

1:11 min

Antalet läkare som jobbar efter pensionsåldern har ökat markant de senaste åren. I Skåne väljer över hälften av läkarna att jobba vidare.

Allt fler äldre jobbar kvar efter pensionsåldern. Det visar färska siffror från Statistiska centralbyrån.

2015 var det 44 procent av alla 66-åringar som hade löninkomst, en ökning med det dubbla jämfört med 2000. Samma ökning syns bland 67-åringarna.

Och det här märks särskilt inom vården där merparten av alla läkare väljer att fortsätta efter de fyllt 65. I Skåne län handlar det om drygt tre fjärdedelar, vilket även är rikssnittet.

Den här är något som ökat markant de senaste åren. Viking Månsson, 75, jobbar som urolog på Centralsjukhuset i Kristianstad.

– Vi är två stycken som fyllt 70 som jobbar kvar här. Sen har vi en yngling som är 60 så han räknas ju som bara barnet i sammanhanget, säger Viking Månsson.