Sverige ska leda europeiskt samarbete mot antibiotikaresistens

2:04 min

Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC ger Sveriges folkhälsomyndighet i uppdrag att leda ett projekt som ska kartlägga antibiotikaresistenta bakterier i Europa.

37 länder i Europa ska i ett gemensamt projekt övervaka spridningen av antibiotikaresistenta bakterier. Syftet är att förhindra framtida spridning. 

Sveriges folkhälsomyndighet ska leda projektet tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset och Eucast-laboratoriet i Växjö. Projektet förväntas pågå i tre år, men kan komma att förlängas.

– Det första steget för att göra något åt ett problem är ju att kartlägga hur problemet ser ut. Och det gör man genom att titta på de bakterier som har en allvarlig resistens. Sen kan sjukhusen göra åtgärder för att minska förekomsten. Det är ett sätt att få kontroll över problemet, säger Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten. 

Senast ett liknande projekt genomfördes i Europa var 2013, men sedan dess har det hänt mycket. Bakterier har utvecklat nya typer av resistens, samtidigt har forskningen gått framåt.

– Nu har vi  metodik utvecklad där vi kan titta på bakteriens hela arvsmassa ganska lätt och inte allt för kostsamt. Då får man en väldigt komplett bild av hur bakterien ser ut och man kan jämföra med andra bakterier och dra slutsatser kring spridning och mekanismer bakom resistens, säger Sara Byfors.

Uppdraget förväntas inte ge så många nya arbetstillfällen, men Sara Byfors är ändå glad för uppdraget. 

– Glada och förväntansfulla, men också spända över att driva ett så här stort projekt och nätverk. Problemet är ganska begränsat i Sverige, att då jobba mot länder som har ett större problem är ju kompetensutvecklande, samtidigt som vi kan sprida vårt sätt att arbeta, säger Sara Byfors.